Prostor a perspektiva v obraze Vysoká škola fotografie II. (Cvičebnice)
E-KNIHA

Prostor a perspektiva v obraze Vysoká škola fotografie II. (Cvičebnice)

Autor: B. BoNo Novosad
Kategorie: MasterClass
Obsahuje: PDF, ePub, Kindle (Více info...)
Tato e-kniha vyjde v nejbližších dnech. Prosím kontaktujte nás pro více informací.
O e-knize

Tato e-kniha je souborem cvičení ke tvorbě prostorového vjemu a zachycení perspektivy ve fotografickém obraze. Na otázky a nejasnosti z teoretického výkladu při zachycení trojrozměrného světa pomocí dvourozměrného fotografického obrazu odpovídá autor pomocí názorných cvičení a obrázkových postupů. Obrazovými příklady a názornými cvičeními krok za krokem vás autor přivede k vnímání reality a její správnému zachycení v dvourozměrném obraze a tvorbě dokonalé perspektivy ve fotografickém obraze. Znalosti z teoretického výkladu autor přenáší do názorných obrazových příkladů. Klade jednoduché otázky, odpovídá na ně formou obrazových příkladů, využívá názorné obrazové postupy.

Tato cvičebnice podporuje praktické dovednosti k tématům: 
- Postupy při tvorbě dokonalého dvourozměrného fotografického obrazu 
- Správná volba vlastností a práce s fotografickým objektivem při zachycení perspektivy v obraze 
- Použití grafických symbolů pro podporu prostorového vjemu v praxi 
- Dokonalé fotografické postupy při fotografování architektury, krajinářské tématiky, zátiší av produktové fotografii 

S praktickými poznatky z této e-knihy o prostoru a perspektivě ve fotografickém obraze sáhnete na vrchol fotografických znalostí