Vysoká škola fotografie

Praktický průvodce nejvyšším stupněm fotografického vzdělávání - Vysoká škola fotografie. Zájemci o studium poskytuje veškeré informace o obsahu teoretických přednášek a formě praktických cvičení. S názornými příklady průběhu výkladu a postupů při praktických cvičeních. Buďte skutečně vzdělaným fotografům - sáhněte až na vrchol fotografických znalostí

Tato e-kniha je souborem přednášek o tvorbě fotografického obrazu. Vytvářet dokonalý fotografický obraz neumí každý. Skutečný fotograf musí být skladatelem, který dokonale promyslí obsah budoucího snímku. Tato učebnice buduje teoretické znalosti k principům skladby a stavby fotografického obrazu, prací s rámem fotografického obrazu. Autor použije probíraná teoretické základy v praktických fotografických postupech.

Tato e-kniha je souborem cvičení ke tvorbě fotografického obrazu. Navazuje na soubor přednášek o vzniku fotografického obrazu. Na otázky a nejasnosti z teoretického výkladu při stavbě a skladbě fotografického obrazu odpovídá autor pomocí názorných cvičení a obrázkových postupů. Obrazové příklady z teoretické části jsou podrobně řešeny v cvičebnici - obsahuje zadání a řešení obrazových příkladů krok za krokem.

Tato e-kniha je souborem přednášek o tvorbě prostorového vjemu a zachycení perspektivy ve fotografickém obraze. Fotografický obraz je dvojrozměrným zachycením trojrozměrného světa. Vjem prostoru vzniká až v mozku diváka. Učebnice buduje teoretické znalosti o principech tvorby prostorového vjemu a perspektivy v obraze. Obrazové příklady z teoretické části jsou podrobně řešeny v cvičebnici.

Tato e-kniha je souborem cvičení ke tvorbě prostorového vjemu a zachycení perspektivy ve fotografickém obraze. Navazuje na soubor přednášek o principech tvorby prostorového vjemu a perspektivy v obraze. Skutečný fotograf musí být vnímavým pozorovatelem trojrozměrného světla před kamerou. Tato cvičebnice podporuje jeho praktické dovednosti.

Tato e-kniha je souborem přednášek o světle, stínu a účincích barev ve fotografickém obraze. Světlo je základním pracovním nástrojem skutečného fotografa. Učebnice buduje teoretické znalosti fotografa o principech práce se světlem a působení barev na vjem diváka fotografického obrazu. Obrazové příklady z teoretické části jsou podrobně řešeny v cvičebnici.

Tato e-kniha je souborem cvičení s účinky světla, stínu a působením barev ve fotografickém obraze. Světlo je základním pracovním nástrojem skutečného fotografa. Cvičebnice podporuje praktické dovednosti fotografa při práci se světlem a působení barev na vjem diváka fotografického obrazu. Obrazové příklady z teoretické části jsou v cvičebnici podrobně řešeny krok za krokem.

Tato e-kniha je souborem přednášek o kompozici fotografického obrazu. Buduje teoretické znalosti fotografa o principech a zásadách kompozice obrazového díla. Dokonalé obrazové dílo je výsledkem tvůrčí činnosti vzdělaného fotografa. Teoretické znalosti o kompozici obrazu jsou základem fotografického vzdělání. Obrazové příklady z teoretické části jsou podrobně řešeny v cvičebnici.

Tato e-kniha je souborem cvičení ke kompozici fotografického obrazu. Autor formou obrazových příkladů řešených krok za krokem, uplatňuje teoretické znalosti o kompozici obrazu v praxi. Přidává k nim podrobný rozbor vytvořených fotografií s popisem jejich vzniku. Cvičebnice podporuje praktické dovednosti fotografa při kompozici krajinářské fotografie, zátiší a produktové fotografie.

Tato e-kniha je souborem přednášek o účincích přirozeného světla ve fotografickém obraze. Přirozené světlo je základním pracovním nástrojem skutečného fotografa. Učebnice buduje teoretické znalosti fotografa o účincích přirozeného světla a principech práce s ním. Obrazové příklady z teoretické části jsou podrobně řešeny v cvičebnici.

Tato e-kniha je souborem cvičení s účinky přirozeného světla. Autor důmyslně sestavil cvičení krok za krokem. Přivedou vás ke správnému chápání účinků přirozeného světla. S těmito poznatky dokážete vytvářet přirozenou světelnou realitu při fotografování v exteriéru i v interiéru. Zaměření cvičení je na fotografování krajiny, architektury a práci se světlem v interiéru u portrétu, zátiší a produktové fotografii

Tato e-kniha je souborem přednášek o účincích umělého světla v digitální fotografii. Umělé světlo je základním pracovním nástrojem ve fotostudiu. Učebnice buduje teoretické znalosti fotografa o účincích studiového světla a principech práce s ním. Obrazové příklady z teoretické části jsou podrobně řešeny v cvičebnici.

Tato e-kniha je souborem cvičení k účinkům umělého světla v digitální fotografii. Důmyslně sestavené cvičení vás krok za krokem přivedou k chápání účinků umělých zdrojů světla. S poznatky o účincích umělého světla dokážete vytvářet světelnou atmosféru při fotografování ve fotostudiu. Cvičení přebírají všechny druhy studiového svícení a práci se zábleskovým světlem v digitální fotografii.