Naši autori

B. BoNo Novosad

B. BoNo Novosad

V roku 1988 absolvoval technickú univerzitu a získal titul inžiniera. Od tejto doby pôsobí ako fotograf v slobodnom povolaní a učiteľ fotografovania.
Fotografovaniu a fotografickým technikám sa venuje od roku 1980.

V roku 2008 založil Školu digitálnej fotografie. Pôsobí tu ako vedúci lektor. Vedie fotografické kurzy v Prahe, Bratislave.
Od roku 2011 vytvára koncept výučby fotografovania pod názvom “Total picture control” a píše učebnice o fotografovaní.