Priestor a perspektíva v obraze Vysoká škola fotografie II. (Prednášky)
E-KNIHA

Priestor a perspektíva v obraze Vysoká škola fotografie II. (Prednášky)

Autor: B. BoNo Novosad
Kategória: MasterClass
Obsahuje: PDF, ePub, Kindle (Viac info...)
Táto e-kniha vyjde v najbližších dňoch. Prosím kontaktujte nás pre viac informácií.
O e-knihe

Táto e-kniha je súborom prednášok o tvorbe priestorového vnemu a zachytení perspektívy vo fotografickom obraze. Fotografický obraz je dvojrozmerným zachytením trojrozmerného sveta. Vnem priestoru vzniká až v mozgu diváka. Vytvoriť dokonalý vnem priestoru vo fotografickom obraze a správne zachytiť perspektívu nedokáže každý. Pre vytvorenie dokonalého priestorového vnemu musí mať fotograf teoretické poznatky, praktické skúsenosti a vnímavý pohľad do hľadáčika. 
Učebnica buduje teoretické vedomosti o princípoch tvorby priestorového vnemu a perspektívy v obraze. Autor uplatňuje preberané teoretické základy v praktických obrazových príkladoch. Obrazové príklady z teoretickej časti sú podrobne riešené v cvičebnici.

Táto učebnica buduje teoretické vedomosti k témam:
- Princípy tvorby dvojrozmerného fotografického obrazu
- Fotografický objektív a perspektíva obrazu
- Grafické symboly pre podporu priestorového vnemu
- Tvorba dokonalého dvojrozmerného obrazu v praxi - architektúra, krajinárska tematika, zátišie a produktová fotografia

S teoretickými vedomosťami z tejto e-knihy o priestore a perspektíve vo fotografickom obraze siahnete na vrchol fotografických vedomostí