Svetlo, tieň a účinok farieb Vysoká škola fotografie III. (Prednášky)
E-KNIHA

Svetlo, tieň a účinok farieb Vysoká škola fotografie III. (Prednášky)

Autor: B. BoNo Novosad
Kategória: MasterClass
Obsahuje: PDF, ePub, Kindle (Viac info...)
Táto e-kniha vyjde v najbližších dňoch. Prosím kontaktujte nás pre viac informácií.
O e-knihe

Táto e-kniha je súborom prednášok o svetle, tieni a účinkoch farieb vo fotografickom obraze. Svetlo je základným pracovným nástrojom skutočného fotografa. Učebnica buduje teoretické vedomosti fotografa o účinkoch svetla, tieňa a všetkých princípoch práce s nimi. Autor ďalej prináša súbor poznatkov o správnom vnímaní farieb, ich účinkov a princípov dokonalého podania farieb v digitálnej fotografii. Teoretický výklad prenáša do názorných obrazových príkladov. Kladie jednoduché otázky, odpovedá na ne názornými obrazovými príkladmi. Názorne uplatňuje preberané teoretické základy v praktických fotografických postupoch. Obrazové príklady z teoretickej časti sú ďalej podrobne riešené v cvičebnici - obsahuje zadania a riešenia praktických obrazových príkladov. 

Táto učebnica buduje teoretické vedomosti k témam:
- Určovanie pomerov medzi účinkami svetla a tieňa na fotografovanej scéne 
- Princípy osvetľovania rekvizít a vytvárania vrhnutého tieňa
- Teória farieb a ich účinkov vo fotografickom obraze
- Zásady prevodu farieb, farebného kontrastu do výsledného čierno-bieleho obrazu

S teoretickými vedomosťami z tejto e-knihy o svetle, tieni a účinkoch farieb siahnete na vrchol fotografických vedomostí