Kompozícia fotografického obrazu Vysoká škola fotografie IV. (Prednášky)
E-KNIHA

Kompozícia fotografického obrazu Vysoká škola fotografie IV. (Prednášky)

Autor: B. BoNo Novosad
Kategória: MasterClass
Obsahuje: PDF, ePub, Kindle (Viac info...)
Táto e-kniha vyjde v najbližších dňoch. Prosím kontaktujte nás pre viac informácií.
O e-knihe

Táto e-kniha je súborom prednášok o kompozícií fotografického obrazu. Buduje teoretické vedomosti fotografa o princípoch a zásadách kompozície obrazového diela. Dokonalé obrazové dielo je výsledkom tvorivej činnosti vzdelaného fotografa. Teoretické vedomosti o kompozícií obrazu sú základom fotografického vzdelania. 
Autor učí študenta - fotografa byť režisérom, ktorý pred objektív kamery stavia rekvizity a vytvára medzi nimi vzťahy, ktoré na výslednom fotografickom obraze presne zaujmú svoje miesto, zohrajú pridelenú rolu a vytvoria u diváka vnem reality. V tejto učebnici sa logicky spájajú vedomosti fotografa získané v predošlých tematických súboroch z edície „Vysoká škola fotografie“. Obrazové príklady z teoretickej časti sú podrobne riešené v cvičebnici.

Táto učebnica buduje teoretické vedomosti k témam:
- Základné obrazové vzťahy
- Základné pravidlá a princípy kompozície pri skladbe fotografického obrazu
- Zostavenie scény a vizuálne stvárnenie námetu
- Základné pravidlá a princípy v kompozícií krajinárskej fotografie, zátišia a produktovej fotografie

S teoretickými vedomosťami z tejto e-knihy o kompozícií fotografického obrazu siahnete na vrchol fotografických vedomostí