Vysoká škola fotografie

Praktický sprievodca najvyšším stupňom fotografického vzdelávania - Vysoká škola fotografie. Záujemcovi o štúdium poskytuje všetky informácie o obsahu teoretických prednášok a forme praktických cvičení. S názornými príkladmi priebehu výkladu a postupov pri praktických cvičeniach. Buďte skutočne vzdelaným fotografom - siahnite až na vrchol fotografických znalostí

Táto e-kniha je súborom prednášok o tvorbe fotografického obrazu. Vytvárať dokonalý fotografický obraz nedokáže každý. Skutočný fotograf musí byť skladateľom, ktorý dokonale premyslí obsah budúcej snímky. Táto učebnica buduje teoretické vedomosti k princípom skladby a stavby fotografického obrazu, prácou s rámom fotografického obrazu. Autor uplatňuje preberané teoretické základy v praktických fotografických postupoch.

Táto e-kniha je súborom cvičení ku tvorbe fotografického obrazu. Nadväzuje na súbor prednášok o vzniku fotografického obrazu. Na otázky a nejasnosti z teoretického výkladu pri stavbe a skladbe fotografického obrazu odpovedá autor pomocou názorných cvičení a obrázkových postupov. Obrazové príklady z teoretickej časti sú podrobne riešené v cvičebnici - obsahuje zadania a riešenia obrazových príkladov krok za krokom.

Táto e-kniha je súborom prednášok o tvorbe priestorového vnemu a zachytení perspektívy vo fotografickom obraze. Fotografický obraz je dvojrozmerným zachytením trojrozmerného sveta. Vnem priestoru vzniká až v mozgu diváka. Učebnica buduje teoretické vedomosti o princípoch tvorby priestorového vnemu a perspektívy v obraze. Obrazové príklady z teoretickej časti sú podrobne riešené v cvičebnici.

Táto e-kniha je súborom cvičení ku tvorbe priestorového vnemu a zachytení perspektívy vo fotografickom obraze. Nadväzuje na súbor prednášok o princípoch tvorby priestorového vnemu a perspektívy v obraze. Skutočný fotograf musí byť vnímavým pozorovateľom trojrozmerného svetla pred kamerou. Táto cvičebnica podporuje jeho praktické zručnosti.

Táto e-kniha je súborom prednášok o svetle, tieni a účinkoch farieb vo fotografickom obraze. Svetlo je základným pracovným nástrojom skutočného fotografa. Učebnica buduje teoretické vedomosti fotografa o princípoch práce so svetlom a pôsobení farieb na vnem diváka fotografického obrazu. Obrazové príklady z teoretickej časti sú podrobne riešené v cvičebnici.

Táto e-kniha je súborom cvičení s účinkami svetla, tieňa a pôsobením farieb vo fotografickom obraze. Svetlo je základným pracovným nástrojom skutočného fotografa. Cvičebnica podporuje praktické zručnosti fotografa pri práci so svetlom a pôsobení farieb na vnem diváka fotografického obrazu. Obrazové príklady z teoretickej časti sú v cvičebnici podrobne riešené krok za krokom.

Táto e-kniha je súborom prednášok o kompozícií fotografického obrazu. Buduje teoretické vedomosti fotografa o princípoch a zásadách kompozície obrazového diela. Dokonalé obrazové dielo je výsledkom tvorivej činnosti vzdelaného fotografa. Teoretické vedomosti o kompozícií obrazu sú základom fotografického vzdelania. Obrazové príklady z teoretickej časti sú podrobne riešené v cvičebnici.

Táto e-kniha je súborom cvičení ku kompozícií fotografického obrazu. Autor formou obrazových príkladov riešených krok za krokom, uplatňuje teoretické vedomosti o kompozícii obrazu v praxi. Pridáva k nim podrobný rozbor vytvorených fotografií s popisom ich vzniku. Cvičebnica podporuje praktické zručnosti fotografa pri kompozícií krajinárskej fotografie, zátišia a produktovej fotografie.

Táto e-kniha je súborom prednášok o účinkoch prirodzeného svetla vo fotografickom obraze. Prirodzené svetlo je základným pracovným nástrojom skutočného fotografa.Učebnica buduje teoretické vedomosti fotografa o účinkoch prirodzeného svetla a princípoch práce s ním. Obrazové príklady z teoretickej časti sú podrobne riešené v cvičebnici.

Táto e-kniha je súborom cvičení k účinkom prirodzeného svetla. Autor dômyselne zostavil cvičenia krok za krokom. Privedú vás ku správnemu chápaniu účinkov prirodzeného svetla. S týmito poznatkami dokážete vytvárať prirodzenú svetelnú realitu pri fotografovaní v exteriéri i v interiéri. Zameranie cvičení je na fotografovanie krajiny, architektúry a prácu so svetlom v interiéri pri portréte, zátiší a produktovej fotografii.

Táto e-kniha je súborom prednášok o účinkoch umelého svetla v digitálnej fotografii. Umelé svetlo je základným pracovným nástrojom štúdiového fotografa. Učebnica buduje teoretické vedomosti fotografa o účinkoch štúdiového svetla a princípoch práce s ním. Obrazové príklady z teoretickej časti sú podrobne riešené v cvičebnici.

Táto e-kniha je súborom cvičení k účinkom umelého svetla v digitálnej fotografii. Dômyselne zostavené cvičenia vás krok za krokom privedú ku chápaniu účinkov umelých zdrojov svetla. S poznatkami o účinkoch umelého svetla dokážete vytvárať svetelnú atmosféru pri fotografovaní vo fotoštúdiu. Cvičenia preberajú všetky druhy štúdiového svietenia a prácu so zábleskovým svetlom v digitálnej fotografii.