Čo je Total Picture Control?

Total Picture Control je nástroj pre moderné a jedinečné vzdelávanie v oblasti digitálnej fotografie. Jeho súčasťami sú - špecializované vydavateľstvo, edícia elektronických učebníc a účinná výučbová metóda.

Špecializované vydavateľstvo

Total Picture Control je špecializovaným vydavateľstvom e-kníh. Spájame moderné technológie s dlhoročnými pedagogickými skúsenosťami našich autorov pri výučbe fotografovania v oblasti digitálnej fotografie.

Edícia elektronických učebníc

Total Picture Control je ucelenou edíciou na seba nadväzujúcich elektronických učebníc pre všetky oblasti digitálnej fotografie. Kategorizácia titulov podľa úrovne znalostí fotografa, typu a značky fotoaparátov, či zamerania na konkrétny druh fotografie, umožňujú jednoduchý a jednoznačný výber titulu, ktorý plne pokrýva okruh požadovanej problematiky používateľov digitálnych fotoaparátov.

Štruktúra edície titulov Total Picture Control umožňuje postupné vzdelávanie pre úplných začiatočníkov, aj rozširovanie vedomostí pre skúsenejších fotografov.

Špeciálne verzie každého titulu zamerané na konkrétnu značku, resp. typ digitálneho fotoaparátu a ich aktualizácie zohľadňujúce funkcie nových modelov, sú pridanou hodnotou titulov z edície Total Picture Control.

Ako bonus, obsahuje každý titul interaktívne prílohy dostupné online a zdarma. Online prílohy rozširujú obsah učebníc a napomáhajú pochopeniu preberanej problematiky.

Tituly Total Picture Control vydávame vo všetkých rozšírených formátoch elektronických kníh. Vyhovujú požiadavkám rozšírených štandardov a formátov. Využívajú vlastnosti dnešných moderných čítačiek a tabletov na maximum. Viac informácií o ponúkaných formátoch elektronických kníh a podporovaných zariadeniach sa dozviete tu.

Účinná výučbová metóda

Total Picture Control, to je revolučná výučbová metóda v oblasti digitálnej fotografie. Vychádzame pri nej z dlhoročných skúseností autorov našich titulov – lektorov digitálnej fotografie a profesionálnych fotografov.

Veľmi dobre poznáme trápenia fotografov a to nielen začiatočníkov, ale aj fotografov s dlhoročnou praxou. Každý z nich má doma minimálne jednu knihu o fotografovaní. Tie sú plné pekných obrázkov, ktoré nalákajú oko, ale nič nenaučia.

Účinnosť metódy Total Picture Control je založená na svojej jednoduchosti. Formou jednoduchých otázok a ešte jednoduchších odpovedí na ne, dostanete obsah vašich fotografií pod kontrolu.

Naučíme vás spoznať pár jednoduchých otázok a ešte jednoduchších odpovedí na ne a budete mať obraz na vašich fotografiách pod kontrolou. Skôr ako stlačíte spúšť na Vašom fotoaparáte, budete vedieť aká bude výsledná fotografia. Naši lektori implementovali svoje pedagogické skúsenosti s touto metódou do všetkých našich titulov.

Účinnosť výučbovej metódy Total Picture Control sa prejaví aj v tom, že jasným spôsobom odpovedá na otázky fotografov. Výučbové postupy, ako aj praktické cvičenia, neobsahujú zložitú teóriu a zdĺhavé vysvetľovanie. Na názorných príkladoch a formou jednoduchých cvičení vysvetľujeme fotografické postupy pre dosiahnutie správnych výsledkov. Na účinky výučbovej metódy nemusíte čakať dlho. Objavia sa ihneď na vašej pamäťovej karte v podobe dokonalých fotografií.

Sme jedinečný tím

Náš tím, to sú skúsení lektori s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti digitálnej fotografie. Máme odborníkov z oblasti digitálnych technológií elektronického publikovania, typografie, webdesignu. Skutočný tím sa nezaobíde bez prívetivých ľudí starajúcich sa o vašu spokojnosť, starostlivo odpovedajúcich na vaše otázky. Aby to všetko fungovalo máme odborníka na financie a organizovanie fotografických produkcií.
Ak si myslíte, že prinesiete do nášho tímu ďalšie odborné skúsenosti, obetavú prácu a ľudský prístup, kontaktujte nás.