Naši autoři

B. BoNo Novosad

B. BoNo Novosad

V roce 1988 absolvoval technickou univerzitu a získal titul inženýra. Od této doby působí jako fotograf ve svobodném povolání a učitel fotografování, podnikatel.
Fotografování a fotografickým technikám se věnuje od roku 1980.

V roce 2008 založil Školu digitální fotografie. Působí zde jako vedoucí lektor. Vede fotografické kurzy v Praze, Bratislavě.
V roce 2011 vytváří koncept výuky fotografování pod názvem "Total picture control" a od tohoto období píše učebnice o fotografování.