Práca s umelým svetlom Vysoká škola fotografie VI. (Prednášky)
E-KNIHA

Práca s umelým svetlom Vysoká škola fotografie VI. (Prednášky)

Autor: B. BoNo Novosad
Kategória: MasterClass
Obsahuje: PDF, ePub, Kindle (Viac info...)
Táto e-kniha vyjde v najbližších dňoch. Prosím kontaktujte nás pre viac informácií.
O e-knihe

Táto e-kniha je súborom prednášok o účinkoch umelého svetla v digitálnej fotografii. Umelé svetlo je základným pracovným nástrojom štúdiového fotografa. Učebnica buduje teoretické vedomosti fotografa o účinkoch štúdiového svetla a princípoch práce s ním. 
Autor pozná požiadavky študentov - štúdiových fotografov. Pri výklade o účinkoch umelého svetla zvolil spôsob, ktorým vás nebude nudiť teoretickým výkladom. Dôsledne uplatňuje zásadu - úlohou fotografa je vyjadrovať sa obrazom. Teoretický výklad prenáša do názorných obrazových príkladov. Kladie jednoduché otázky, odpovedá na ne názornými obrazovými príkladmi. Názorne uplatňuje preberané teoretické základy v praktických fotografických postupoch. Obrazové príklady z teoretickej časti sú ďalej podrobne riešené v cvičebnici - obsahuje zadania a riešenia praktických obrazových príkladov. 

Táto učebnica buduje teoretické vedomosti k témam:
- Princípy použitia umelého svetla pri skladbe a stavbe fotografického obrazu
- Meranie účinkov zábleskového svetla
- Druhy štúdiového svietenia - princípy a praktické uplatnenie
- Vytváranie svetelných pomerov - teoretické základy správneho osvetlenia modelu, detailu, zátišia, efektná produktová fotografia - „ako na to“

S teoretickými vedomosťami z tejto e-knihy o účinkoch umelého svetla siahnete na vrchol fotografických vedomostí